جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام باپیامک های مذهبی به محضرتان آمدیم برای دیدن این پیامک هابه ادامه ی مطلب
مراجعه فرمایید


۱-به کعبه گفتم توازخاکی ومن ازخاک.چرابایدبه دورتوبگردم/ نداآمدتوباپاآمدی
بایدبگردی.بروبادل بیاتامن بگردم۲-عباس یعنی جمع خوبی های عالم.عباس یعنی رونق
وشورومحرم۳-امشب که بلرزیددل وبغض صدایت/آرام وروان گشت دلت سوی ندایت/رفتی به درآن
قاضی حاجت/یادآرمراملتمس لطف ودعایت۴-کسی آرام می آید/نگاهش خیس عرفان است قدم هایش
پرازمعنادلش ازجنس باران است/کسی فانوس بردستش/بسان نورمی آیدامیدقلب ماروزی/زراه
دورمی آید  "اللهم عجل لولیک الفرج"۵-ببین که شورمی آید/کلیم طورمی آید/سپاه نورمی
آید/نه دقت کن علی(ع)ازدورمی آید        التماس دعابه امیدفرجش که بیایدواین غم
راازمابگیردخدانگهدار...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin