جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام باقسمتی دیگراززندگی نامه ی امام خامنه ای درخدمت شماهستیم لطفابرای دیدن

این قسمت به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید 


این قسمت مسجدکرامت:مسجدخیلی کوچکی بود.برای نماز،دوسه صف بیشترجمعیت نداشت .تازه رفته بودم اونجا.چندشبی گذشت تااینکه یک شب طبق وظیفه بین دونماز

برایشان چنددقیقه ای صحبت کردم.یکی دوهفته ی بعد،مسجدپرپرمی شد.جاکم می آمد

ازطرف مسجدکرامت آمدندوخواستندمرابه آنجاببرند،مسجدکرامت بهترین وبزرگترین مسجد

محله درمشهدبود.قبول کردم ورفتم.       چندوقتی نگذشته بودکه ساواک مسجدکرامت

راتعطیل کردمجبورشدم برگردم به همان مسجدقبلی.خیابان فردوسی،روبروی حمام زیبا،

مسجدامام حسن(ع).امابه هرحال مسجدبیش ازحدکوچک بودوجمعیت زیاد،رفتیم سراغ کسبه ی محل.طولی نکشیدکه مسجد،واقعامسجدشد.پایان قسمت هفدهم...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin