جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام باقسمت هجدهم زندگی نامه ی امام خامنه ای درخدمت شماهستیم لطفابرای دیدن این قسمت به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید


این قسمتآخوندهای بی سواد!:درمسجدکرامت که منبرمی رفتیم،اجتماع عظیمی ازجوانان ونوجوانان می آمدند.دربینشان بچه هایی که تازه کمونیست شده بودند           هم زیادبود.بچه هایی که غالبابرای مباحثه پیرامون کمونیسم می آمدند،بعدجذب         می شدندوباچندهفته آمدن به مسجددوباره به اسلام برمی گشتند.                           

یک روزفرصت رامناسب دیدم ودرخلال صحبت به یکی ازحرف هایی که درباره ماگفته شده

بود،اشاره کردم.آخرمی گفتنداین طلبه ها،این آخوندهای مبارز،بی سوادند.بین صحبت هایم یکباره این شعربرزبانم آمد:

زین علم که رسمی است پی بحث وجدل نیزافزون زتوچندین ورق باطلبه داریم

بعدهم گفتم:((نوشته های علمی وفقهی واصولی ام آن قدرزیاداست که اگرآنهارابه

سرهرکدامتان بزنم،سرتان می شکند!))

                          ***

دی ماه همان سال-1353-ساواک برای چندمین بار-15خرداد42،بهمن42و45-دستگیرم

کرد.8ماه زندان وشکنجه،پاداش رژیم!برای بازگشت چندین جوان کمونیست به اسلام بود.البته ماکه راضی بودیم.

پایان قسمت هجدهم...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin