جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام این دفعه متنی دیگرازکتاب نشانی ازامام غایب ازدکترمحمدمهدی رکنی روباردیگرگذاشتیم این هم مطلبی زیباست که برای

دیدنش می تونین به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.

 

 

 


این موضوع:                 مقصودازغیبت امام

 

لازم به توضیح است که مرادازغیبت امام زمان علیه السلام آن نیست که حضرتش ازجامعۀ انسانی بیرون رفته ودرعالمی جدازندگی می کندکه هیچ کس اورانمی بیند،بلکه مقصودآن که دیده می شودولی به شخص وعنوانش اورانمی شناسند،چنانکه درخبراست((یَرَونَه ولایَعرِفونَه))مردم اورامی بینندولی نمی شناسندش یا((فَیری الناسَ ویَعرِفُهم ویَرونَه ولایَعرِفونَه))امام مردم رامی بیندومی شناسدولی آنها اورامی بینندامانمی شناسند.ولذادر

بعضی روایات آمده که چون امام آشکارشودمردم گویندمااوراپیش ازاین دیده بودیم.آری

مهدی منتظَرغایب وناشناخته است ولی درمیان اجتماعات مسلمین رفت وآمد دارد،وبه یاری وکارگشایی شیعیانش می پردازدودرماندگان راکمک وهدایت می فرمایدوبخوصوص در

اماکن متبرکه ومراسم حج حاضرمی شودولی شناخته نمی شود،اودراین ویژگی همانند

حضرت یوسف علیه السلام استکه به قرآن برادرانش وی رانشناختند.    ...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٩ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin