جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام این دفعه هم موضوعی ازکتاب نشانی ازامام غایب انتخاب

 کردیم که می توانیدآن رادرادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.


عکسی که مشاهده کردیدراازتصاویرگوگل گرفتم ولی به هیچ وجه

این مطلب ازسایت یاوبلاگی کپی نشده ومااین کتاب رامی خوانیم و

گزیده ای ازجالب ترین هارادروبلاگ قرارمی دهیم.

این موضوع:پیشگویی راجع به دوغیبت

محمدبن ابراهیم نعمانی صاحب کتاب الغیبة-ازغلمای سدۀ چهارم-پس از

آنکه ازحضرت صادق(ع)اخباری درباب غیبت حضرت قائم(ع)واینکه دوغیبت

داردنقل می کند،سپس استدلالی قریب به این مضمون دارد:

این احادیث که دوغیبت برای امام قائم(ع)ذکرمی کندحدیثهایی است که نزدماصحیح است وسالهاقبل ازمهدی موعود(ع)گفته شده،وخداوند

برهان صدق گفتارائمه رادرآن روایات ظاهرگردانده زیراپیشگویی آنها به

وقوع پیوسته وامام دوازدهم دوغیبت داشته:غیبت اول آن است که

سفیرانی بین امام ومردم منصوب شده وآشکارابین مردم بودندوبه

وسیلۀ آنهامشکلات علمی حل وپرسشهاشان پاسخ گفته می شد

واین غیبت کوتاه بودکه مدتش به سرآمد.وغیبت دمو آن است که سفیران ووسائط برداشته شدندوزمان امتحان وغربال شدن وتصفیۀ

کسانی که ادعای تشیع می کنندفرارسید......


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin