جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام این دفعه بامطلبی زیباازکتاب غیبت کبری نوشته ی آقای

علی اصغررضوانی باموضوع ویژگی های عصرغیبت کبری درخدمت

شماهستی لطفابرای دیدن این مطلب به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.


این قسمت ویژگی های غیبت کبری:

عصرغیبت کبری رمانیاست که با انتهای غیبت صغری شروع شده است.

انتهایی که توسط اعلان امام زمان(عج)درسال329هجری صورت گرفت.

حضرت درنامه ای به علی بن محمّدسَمَری ازانتهای سفارت وشروع

غیبت کبری خبرداد.

عصرغیبت کبری دارای شرایط وخصوصیاتی است که به برخی ازآن ها اشاره می کنیم:

1-مسلمانان دراین عصردرظاهرازرهبروامام خودجداشده اند،واورا

نمی بینندویااگرمی بیننداورانمی شناسند.واین حکم کلّی برای عموم

شیعیان است،گرچه ممکن است برخی به جت مصالحی،مشرف به لقای حضرت شوند.

2-گسترش ظلم وستم درروی زمین،نیزازویژگی های عصرغیبت کبری است.وبااین ویژگی،بین این زمان وعصرحکومت اسلامی درزمان حیات

پیامبراکر(ص)تمییزداده می شود.

3-تأکیدالهی برامتحان امّت اسلامی درعصرغیبت کبری؛زیرادراین عصر

مردم بامشکلات بیشتری روبه روخواهندبودازقبیل:

الف.گسترش فسادوفحشادرجامعه اسلامی وجهان.

ب.انواع فشارهای سیاسی ومشکلا که درراه پذیرش حقّ وایمان است.

ج.مواجهه انسا باانواع شبهات دروجودامام زمان(عج).

درنتیجه مشاهده می کنیم که امامان(ع)تأکیدفراوانی براین موضوع

مهم داشته اند.همان گونه که ازموسی بن جعفر  روایت شده که

فرمود:((إذافقدالخامس من ولد السابع،فالله الله فی أدیانکم لایزیلکم

عنهاأحد،یابنیّ!إنّه لابدّلصاحب هداالأمرمن غیبة حتّی یرجع عن هذا

الأمرمن کان یقول به،إنّماهی محنة من الله عزّوجلّ امتحن الله بها

خلقه...))؛((هرگاه پنجمین ازاولادهفتمین مفقودشد.پس خدارا،خدارادر

ادیانتان،مواظب باشیدکه معتقدات شمارازیل نکنند،ای فرزندم!به طور

حتم برای صاحب این امرغیبتی است به حدّی که معتقدان به آن،

ازاین امررجوع می کنند.واین محنتی است که خداوندبه واسطه آن

خلقش راامتحان می کند...)).

منبع:کتاب غیبت کبری

نویسنده ی کتاب:آقای علی اصغررضوانی

 

التماس دعا...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin