جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام بازهم باچندپیامک خوب ومذهبی درخدمت شماخواهیم بودلطفابه ادامه ی مطلب مراجعه
فرمائید


۱-مرغ ستمدیده برنخواهدگشت۲-هرکس ادب نداردعقل ندارد۳-آدم عجول دشمن خویش است۴-معلم
می تواندجهان راتغییردهد۵-هیچ حریصی نیست که آزادباشد۶-آن که ترک شهوات
کردآزادشد۷-طالع هرکس به دست خودش است۸-پول داشته باش همه جاجایت است ۹-انسان
تاخویش دارنباشدعابدنمی گردد۱۰-دنیاخانه گرفتاری هاست۱۱-الهی نام توآرامش من.کلام
وذکرآسایش من/زرحمت عفوکن جرم وگناهم.همین باشددعاوخواهش من  ۱۲-باآب طلانام حسین
قاب کنید.بانام حسین یادی هم ازآب کنید/خواهیدکه سربلندوجاویدشوید.تاآخرعنرتکیه
برارباب کنید۱۳-علی درعرش اعلی بی نطیراست.علی برعالم وآدم اسیراست/به عشق نام
مولایم نویسم.چه عیدی بهترازعیدغدیراست...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin