جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام این دفعه هم باموضوعی درموردامام زمان درخدمت شماهستیم ازکتاب غیبت کبری که برای دیدن این مطلب می توانیدبه ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.


این موضوع.کیفیت غیبت حضرت مهدی(عج):

دررابطه باکیفیت غیبت حضرت دونظریه است:

1-نظریۀ خفای شخص:یعنی این که وجودحضرت ازدیدمردم مخفی است.

دلیل این نظریه روایاتی است که ازطریق اهل بیت(ع)رسیده است.

امام رضا(ع)فرمود:((لایری جسمه...))؛((جسم اودیده نمی شود...)).

امام صادق(ع) فرمود:((...الخامس من ولدالسابع یغیب عنکم شخصه...))؛

((...پنجمین اولادهفتمین،شخصش ازشماغایب خواهدشد...))

2-نظریهخفای عنوان:به این معناکه مردم اورامی بینندولی هرگزیه عنوان

مهدی موعودبه اوآشنایی پیدانمی کنند.دلیل براین نظریه نیزروایت

محمّدبن عثمان عَمری است که فرمود:((والله إنّ صاحب هذاالأمرلیحضر

الموسم کلّ سنة فیری الناس ویعرفهم ویرونه ولایعرفونه))؛

((به خداسوگند!هماناصاحب این امردرموسم حجّ هرسال حاضرمی شود.

مردم رامی بیندوآن ها رانیزمی شناسد،ونیزمردم اورامی بینندولی نمی شناسند.

منبع:کتاب غیبت کبری نوشته ی حاج علی اصغررضوانی


التماس ذعا...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin