ازدواج امام علی (ع)با ام البنین

امام علیدر چه سالی با ام البنین ازدواج کرد؟
گروهى از مورخان بر آنند که امیر المؤمنینبا ام البنین ، دختر حزام عامریه، بعد از شهادت حضرت زهراازدواج نمود.  (1)دسته‏اى دیگر مى‏گویند که این امر بعد از ازدواج حضرت با امامه بوده است. (2)اما تاریخ دقیق آن در دست نیست. این ازدواج بعد از شهادت صدیقه کبرى صورت گرفته است.
پی نوشت ها:
1. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2،ص89؛ تاریخ ابو الفداء، ج 1، ص181.
2. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص93.

 

 

 

 

 

ا لتماس دعا

/ 0 نظر / 25 بازدید