دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ایام فاطمیه 1394

متن سخنرانی

فایل Word جلسه

دانلود فایل

 

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-65دقیقه-11مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-65دقیقه-37مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-68دقیقه-11مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-68دقیقه-38.93مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-75دقیقه-13مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-75دقیقه-43مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب چهارم-78دقیقه-.44.8مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب چهارم-78دقیقه-.13.4مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب پنجم(آخر)-87دقیقه-.15مگابایت دانلود فایل دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب پنجم(آخر)-87دقیقه-.50مگابایت

منبع:masaf.ir

 

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 26 بازدید