مراقبه، ریشه همه سعادت ها

علامه حسن زاده آملی میگوید:
یکی از فرمایشات ایشان (علامه طباطبایی) که بارها به زبان می آوردند این است که تخم همه سعادت ها مراقبت است. مراقبت یعنی کشیک نفس کشیدن. بچه آنقدر مراقبت نمیخواهد که نفس میخواهد. خوب بچه را میدانید که تا پدر و مادر از او غافل شوند، از نردبان بالا میرود، به آتش دست میزند. همه اینها برای او ضرر دارد. باید کشیک این بچه را بکشند تا مبادا حادثه ای برایش رخ دهد. وضع و حال نفس از بچه شدیدتر است و باید عقل بیشتر ناظر حال او باشد. باری فرمود: تخم سعادت، مراقبت است.
خلاصه فرمایش ایشان این است که انسان باید قرآنی باشد. چطور قرآن را میبیند: « لا یمسه الا المطهرون»(واقعه/79) باید بنده و جنابعالی کسی باشیم که جز پاکیزگان را مس نکنیم؛ حرفی را که میشنویم باید پاک باشد، اندیشه باید پاک باشد و تمام اطوار و احوالش قرآنی باشد. علامه خودشان بر این مبنا خیلی مراقب بودند.

منبع: کتاب سیری در سیره علمی و عملی علامه طباطبایی از نگاه فرزانگان؛ مراد علی شمس

 

 

 

منبع:ازکی

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 29 بازدید