# حضرت_مهدی(عج)

علت محرومیت ازتشرف نزدامام زمان(عج)

منشامحرومیت ازملاقات باامام زمان(عج)پرده وحائلی (پرده)است که خودماایجاد کرده ایم باگناهانی که می کنیم باعث شده تانتوانیم آن حضرت راببینیم درصورتیکه حضرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

چندنمونه ازاتفاقات آخرالزمان

1-مظلومیت اسلام۲.مظلومیت قرآن۳.مظلومیت ولایت۴.فقروگرسنگی۵.فسادوفحشا۶.ظلم وزورگویی۷.بیهودگی وغفلت۸.بروزبیماری هاومرگ ناگهانی۹.جهل ونادانی وعدم دسترسی به منبع حقیقی علم۱۰.پیدایش بدعت هاوخرافات ولغویات
/ 0 نظر / 12 بازدید