# حضرت_مهدی(عج)

نشانه های امام زمان(عج)

نشانه های امام زمان         نام:محمد      نام اصلی امام زمان محمداست.    نام پدر:حسن عسکری   نام مادر:نرجس      کنیه:ابوالقاسم-ابوجعفر      لقب:الحجه-مهدی-صاحب زمان-قائم-منتظر-خلف صالح       صفات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

چندنمونه ازاتفاقات آخرالزمان

1-مظلومیت اسلام۲.مظلومیت قرآن۳.مظلومیت ولایت۴.فقروگرسنگی۵.فسادوفحشا۶.ظلم وزورگویی۷.بیهودگی وغفلت۸.بروزبیماری هاومرگ ناگهانی۹.جهل ونادانی وعدم دسترسی به منبع حقیقی علم۱۰.پیدایش بدعت هاوخرافات ولغویات
/ 0 نظر / 6 بازدید