# کلیپ

کلیپ (داستان نشستن در تنور به فرمان امام صادق {ع}) شناختن شیعیان واقعی و فضایل آ

این کلیپ کلیپی جالب است که دیدن آن خیلی ارزش دارد: لینک دانلود کلیپ     منبع:سبطین       التماس دعا برای سلامتی مقام معظم رهبری
/ 5 نظر / 26 بازدید

کلیپ هایی برضدشاهین نجفی

آهنگی زیبابرضدشاهین نجفی <http://fars.tv/flvplayer.swf این هم کلیپ بعدی که خیلی مفهومی است برضدشاهین نجفی http://fars.tv/flvplayer.swf این هم مستندتریزربرضدشاهین نجفی <http://fars.tv/flvplayer.swf این هم آهنگ مرتد <http://fars.tv/flvplayer.swf
/ 0 نظر / 21 بازدید